Obchodní podmínky, GDPR » Reklamační protokol

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

(vyplní zákazník)

Firma/jméno kupujícího: ____________________________

Adresa kupujícího:_________________________________

IČ: (a DIČ)____________________________


Zpáteční adresa pro zaslání zboží: (Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

_______________________________________________________________

Kontaktní osoba:____________________________

Telefon/fax:____________________________

Mobil:____________________________

E-mail:____________________________

Poznámky:

Reklamované zboží:____________________________________

Datum nákupu: (Datum vystavení faktury)__________________

Číslo faktury:__________________

 

Podrobný popis závady: (Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje, v jakém zařízení

a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení)

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Návrh způsobu řešení reklamace:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

1. Při uplatňování práv z odpovědnosti za vady je nutné přiložit doklad o zakoupení zboží či fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument

prokazující koupi zboží.

2. Při zasílání zboží je Kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________ Podpis kupujícího:_____________________________

 

(vyplní prodávající)

Datum přijetí reklamace:__________________

Reklamaci vyřizuje:__________________

Vyjádření prodejce:__________________

Datum: __________________ Podpis prodejce:_______________________________

 

N2ZiMTA4YT